Xe Cưới 16 Chỗ


Xe Du Lịch Mercedes Spinter
Ngoại tỉnh (1km)7000 VNÐ
Ngoài giờ (1h)70.000 VNÐ
Nội thành (8h - 17h)1.000.000 VNÐ
Sân bay (3h)700.000 VNÐ

Xe Du Lịch Mercedes MB 140
Ngoại tỉnh (1km)5500 VNÐ
Ngoài giờ (1h)50.000 VNÐ
Nội thành (8h - 17h)750.000 VNÐ
Sân bay (3h)550.000 VNÐ

Xe Du Lịch Toyota Hiace
Ngoại tỉnh (1km)6500 VNÐ
Ngoài giờ (1h)65.000 VNÐ
Nội thành (8h - 17h)850.000 VNÐ
Sân bay (3h)650.000 VNÐ

Xe Du Lịch Ford Transit 2010- 2012
Ngoại tỉnh (1km)7000 VNÐ
Ngoài giờ (1h)7000 VNÐ
Nội thành (8h - 17h)1.000.000 VNÐ
Sân bay (3h)700.000 VNÐ