Cho Thuê Xe - Chuyên Cho Thuê Xe Tại Hà Nội Chuyên Nghiệp Giá Rẻ !!

Xe Cưới Toyota Altis
N. Thành Không Chờ Ăn : 850.000 VNÐ
Xe Cưới E240 – E280
N. Thành Không Chờ Ăn : 2.100.000 VNÐ
Xe Cưới Mercedes S500
N. Thành Không Chờ Ăn : 5.200.000 VNÐ
Xe Cưới Honda Civic 1.8 – 2.0
N. Thành Không Chờ Ăn : 850.000 VNÐ
Xe du lịch Universe 47 chỗ
Nội thành (8h - 17h) : 2.400.000 VNÐ
Xe Du Lịch Mercedes Spinter
Nội thành (8h - 17h) : 1.000.000 VNÐ
Xe Du Lịch Hyundai Aero Space 45 chỗ
Nội thành (8h - 17h) : 2.000.000 VNÐ
Xe Du Lịch Mercedes S500
Nội thành (8h - 17h) : 5.800.000 VNĐ
Xe Du Lịch Mercedes S500
Nội thành (8h - 17h) : 5.800.000 VNĐ
Xe Du Lịch Mercedes E240 – E280
Nội thành (8h - 17h) : 2.400.000 VNÐ
Xe Du Lịch Mercedes C200
Nội thành (8h - 17h) : 1.400.000 VNÐ
Xe Du Lịch Toyota Zace G
Nội thành (8h - 17h) : 850.000 VNÐ
Xe Du Lịch Isuzu Hilander
Nội thành (8h - 17h) : 850.000 VNÐ
Xe Du Lịch Toyota Fortuner
Nội thành (8h - 17h) : 950.000 VNÐ
Xe Du Lịch Ford Everest
Nội thành (8h - 17h) : 1.000.000 VNÐ
Xe Du Lịch Mercedes Spinter
Nội thành (8h - 17h) : 1.000.000 VNÐ
Xe Du Lịch Mercedes MB 140
Nội thành (8h - 17h) : 750.000 VNÐ
Xe Du Lịch Toyota Hiace
Nội thành (8h - 17h) : 850.000 VNÐ
Xe Du Lịch Ford Transit 2010- 2012
Nội thành (8h - 17h) : 1.000.000 VNÐ
Xe Du Lịch Isuzu Samco 29 Chỗ
Nội thành (8h - 17h) : 1.400.000 VNÐ
Xe Du Lịch Hyundai County 29 Chỗ
Nội thành (8h - 17h) : 1.400.000 VNÐ
Xe Du Lịch Hyundai County 25 Chỗ
Nội thành (8h - 17h) : 1.200.000 VNÐ