Hãng Xe Daewoo


Xe Cưới Daewoo Lacetti
N. Thành Không Chờ Ăn900.000 VNÐ
N. Thành Có Chờ Ăn1.000.000 VNÐ
Ngoại tỉnh (1km)5000 VNÐ
Ngoài giờ (1h)50.000 VNÐ

Xe Cưới Daewoo Gentra
N. Thành Không Chờ Ăn750.000 VNÐ
N. Thành Có Chờ Ăn850.000 VNÐ
Ngoại tỉnh (1km)5000 VNÐ
Ngoài giờ (1h)50.000 VNÐ

Xe Du Lịch Daewoo Gentra 2011
Ngoại tỉnh (1km)5000 VNÐ
Ngoài giờ (1h)50.000 VNÐ
Nội thành (8h - 17h)800.000 VNÐ
Sân bay (3h)550.000 VNÐ

Xe Du Lịch Daewoo Lacetti 2010
Ngoại tỉnh (1km)5000 VNÐ
Ngoài giờ (1h)50.000 VNÐ
Nội thành (8h - 17h)800.000 VNÐ
Sân bay (3h)500.000 VNÐ